Word lid van onze stuurgroep!

Interesse om met ons mee te denken / te werken ?Van harte welkom in onze stuurgroep !

Als stuurgroep zijn we in eerste instantie een contactpunt voor ouders die we een luisterend oor maar ook onze ervaring willen bieden (telefonisch, via de website, sociale media, …).

Daarnaast volgen we vanuit de stuurgroep het beleid rond onderwijs, gelijke kansen en welzijn op. We proberen als ouderteam aanbevelingen, feedback en antwoorden aan het beleid te bezorgen en sommige van onze stuurgroepleden (wie in de mogelijkheid is) nemen deel aan werkgroepen.

Ook de opvolging en het voortbestaan van ons Steunpunt voor Inclusie vraagt de nodige aandacht. Zo wordt (door een vast stuurgroeplid) regelmatig afgestemd omtrent actuele bezorgdheden van ouders, volgende acties, mogelijke opportuniteiten, …

Interesse om met ons mee te denken / te werken ?Van harte welkom in onze stuurgroep !

Vanuit de stuurgroep bieden we ook de nodige ondersteuning voor de organisatie van de jaarlijkse inclusiedag en infoavonden.

Last but not least onderhouden we warme contacten met verenigingen die inclusie een warm hart toedragen en bouwen we aan verdere/toekomstige samenwerkingen.

Gezien we allemaal drukbezette ouders zijn proberen we de meeste zaken via mail of video-bellen af te handelen.

Toch is het belangrijk om elkaar eens te zien en info uit te wisselen omtrent waar ieder zoal mee bezig is, dit gebeurt op de Stuurgroepvergaderingen (hiervan zijn er zo’n 5-tal per jaar).


Zin om mee te denken, dromen, doen?

Neem dan contact op met Marleen Maris.

T. 013 52 20 41

T. 0473 41 41 55
marleen.maris@telenet.be

 

We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten !
Marleen, Hilde, Dana, Gerda, Lien, Kim, Hilde, Birgit, Marlies, Githa, Margita, Stephanie, Samira, Maaike, Greet, Ellen, Geert, Luk, Liesbeth, Mieke, Nele, Rita, Elisabeth en Inge.