Kwaliteit van bestaan

Met Kwaliteit van Bestaan wil men aantonen ‘hoe het met iemand gaat’. Zowel persoonlijke factoren als omgevingsfactoren bepalen hoe iemand zijn/haar Kwaliteit van Bestaan ervaart.

Kwaliteit van Bestaan is een mensenrecht. Een mensenrecht voor iedereen, ook voor personen met een beperking. Dit kan pas gerealiseerd worden door de mogelijkheid tot zelfbeschikking. We verdedigen dit als een recht voor alle kinderen en jongeren met een beperking.

Ook het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap draagt bij tot deze invulling. Het verdrag benadrukt dat mensen met een beperking in staat moeten zijn om deel te nemen aan alle aspecten van het leven.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • bij Kwaliteit van Bestaan voor mensen met een beperking gaat het om hetzelfde als dat wat belangrijk is voor iedereen;
  • de Kwaliteit van Bestaan vergroot als mensen zelf participeren in beslissingen met betrekking tot hun eigen leven;
  • de Kwaliteit van Bestaan vergroot door mensen in hun eigen plaatselijke samenleving te accepteren en volledig te integreren.

Uit onderzoek is gebleken dat Kwaliteit van Bestaan het best gewaarborgd wordt als ondersteuning vertrekt vanuit de vraag van de persoon zelf.

Voor Ouders voor Inclusie (OVI) is individuele, vraaggestuurde ondersteuning de enige garantie op Kwaliteit van Bestaan voor hun kinderen met een beperking.