Specifieke onderwijsbehoeften

Wat een leerling meer of anders nodig heeft dan de meeste medeleerlingen in het participeren in de klas en verwerken van de leerstof. Voor voorbeelden, lees hier meer.