Specifieke onderwijsbehoeften

Wat een leerling meer of anders nodig heeft dan de meeste medeleerlingen om te leren en deel te nemen in de klas. Jouw kind hoeft geen diagnose te hebben om Specifieke onderwijsbehoeften te hebben.