Participatie

Volwaardig deelnemen aan een activiteit in gelijk welk levensdomein (onderwijs, vrije tijd, …).