Leerlingbegeleiding

Een gedeelde verantwoordelijkheid van school, CLB en de Pedagogische Begeleidingsdiensten. Samen moeten zij onderwijsloopbaan van de leerling, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg opvolgen.