Inclusie

Inclusie is de volwaardige Participatie van alle personen aan alle domeinen van de samenleving. Dit impliceert ook de nodige redelijke aanpassingen om de drempels tot volwaardige Participatie weg te nemen. Inclusie gaat over veel meer dan er mogen zijn, het gaat over erbij horen, talenten kunnen tonen, wederkerigheid en ondersteuning om te kunnen participeren.