Verbindend overleg

Doorheen de jaren ontwikkelden Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie meerdere tools die jou kunnen ondersteunen bij verbindend overleg. Sommigen zijn expliciet gericht op de onderwijscontext, maar allen zijn ze aan te passen aan gelijk welke context.