Met deze tool willen we je ondersteunen om de sterktes, kwaliteiten en interesses van kinderen en (jong-)volwassenen met specifieke ondersteuningsbehoeften in de kijker te zetten.

We missen vaak een evenwicht. Veel tijd, energie en aandacht gaat naar moeilijkheden, tekorten, beperkingen,… Kunnen we nog zien WIE het kind is? Of zien we enkel WAT niet kan of moeilijk is?

Met dit sjabloon breng je WIE en WAT in beeld: de eigenheid van een kind samen met kenmerken die een stoornis of beperking met zich meebrengt.

We haalden de mosterd voor dit sjabloon bij Jet Isarin (Kind als (g)een ander, 2004)


Aan de slag!

Gebruik het sjabloon zelf, met de andere ouder, en/of met iemand die je kind opvolgt en die je vertrouwt. Gebruik kernwoorden.

Er is een pdf-versie en een Word-document beschikbaar van het sjabloon.

Je kan dit bovenhalen als je praat over je kind. Bijvoorbeeld in een (eerste contact) met een leerkracht, ondersteuner, CLB-medewerker, jeugdwerker, trainer, PAB-assistent,…


Reacties

Ging jij aan de slag met deze tool? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om samen te werken aan inclusie!