Ondersteuning

Ondersteuning kan zeer veel vormen aannemen en opgenomen worden door een veelheid aan mensen. Hier verzamelen we materialen die je kan inzetten om ondersteuning gericht en in functie van inclusie vorm te geven.

Zit je met een vraag of heb je nood aan ondersteuning rond het thema ondersteuning, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie.


Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de…

Aan de slag: Uitwisselen met podcasts

De podcasts uit de reeks ‘Ouders voor Inclusie vertelt’, maken zichtbaar hoe inclusie vorm krijgt. Door de ouderstem…

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie.…

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, ondersteuner, CLB,...) is…

Ondersteunerscursus

Doorheen de jaren ontwikkelden Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie meerdere tools die jou kunnen…

Tool voor digitaal overleg

Corona zette een digitale versnelling in gang op scholen. Leerlingen gaan wanneer nodig via online lessen in verbinding…

Wat voor een beestje is een ondersteuner?

Wie is dat nu eigenlijk een ondersteuner en hoe ziet een ondersteuner eruit? Ondersteuning is nog te vaak een black…

Inclusie faciliteren: welke rollen heb jij?

Met deze tool willen we je aanmoedigen om tijd te nemen om na te denken over welke rollen en posities jij inneemt in…