Samen Bijsturen – de week in beeld

Informatie

Wanneer we in inclusietrajecten op drempels stoten, helpt het om samen met de betrokken te zoeken hoe we die drempel kunnen wegwerken over overschrijden.

Soms is die drempel heel helder en duidelijk, “in our face”. Maar soms hebben betrokkenen het gevoel “het loopt niet”, “het lukt (mij) niet”. Het kan helpen om dan letterlijk de week samen te bekijken.

Op welk(e) moment(en) lukt het? Wanneer niet? Hoe komt dat? Wat kunnen we uitproberen?

Inspiratie

Aan de slag!

1. Welk weekprogramma heeft dit kind of deze (jong)volwassene?

Is er een overzicht beschikbaar? Van welk schema kunnen we vertrekken om dit op te maken? Dit hoeft bij aanvang niet tot in detail. Breng de verschillende contexten waarin het kind of de jongere komt mee in beeld (school, stage, therapie, verplaatsingen,…)

2. Welke momenten lopen goed?

Laat verschillende betrokkenen het weekschema overlopen en aanduiden wat voor hen goed loopt. Heeft dat te maken met

  • interesses en sterktes?
  • aanpassingen en ondersteuning op maat?
  • duidelijke verwachtingen?
  • grote verbondenheid?
  • timing?

Vergeet het kind/ de (jong)volwassene niet om inbreng te vragen!

3. Welke momenten botsen we op drempels?

Laat verschillende betrokkenen het weekschema overlopen en aanduiden wanneer zij op drempels botsen. Kan je de drempel in detail beschrijven? Wat zien we gebeuren?

4. Bespreek met de betrokkenen:

  • Is er overeenstemming in hoe de betrokkenen de week ervaren?
  • Welk moment vraag dringend onze aandacht om aan te pakken?
  • Wat zorgt ervoor dat dit moment moeilijk loopt?
  • Kunnen we inspiratie en oplossingen halen door te kijken naar momenten die goed lopen?
  • Wat willen we uitproberen? Wie doet wat? Wanneer evalueren we of dit werkt?

Neem het kind of de (jong-)volwassene mee in deze stap! Hij of zij moet zich goed voelen bij de nieuwe aanpak en afspraken.

Reacties

Ging jij aan de slag met deze tool? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om samen te werken aan inclusie!

Stuur een mailtje!