In vele schoolteams gebruikt men de M-cirkel om samen na te denken over redelijke aanpassingen. Dezelfde denkwijze kan ook helpen om over aanpassingen op stage na te denken. Alleen wachten we niet af tot de leerling op drempels botst.

We proberen vooruit te denken om een succesvolle stage aan te vatten!

Inspiratie

Aan de slag!

In voorbereiding van een eerste stage- of werkervaring vertrekken we vanuit de specifieke noden van de jongere en de goede praktijken op school. Samenwerking met ouders, leerling, school én stage voor de start van de stage maakt dat negatieve ervaringen bij alle betrokkenen kunnen vermeden worden.

Met alle betrokkenen denken we na over:

  • Wat zijn de specifieke noden van de jongere?
   Welke specifieke noden zijn er op vlak van communicatie, samenwerken, mobiliteit, aandacht, werkhouding,…?
  • Wat kan dit betekenen in de stagecontext?
   Welke specifieke nood kan nu eerder een kwaliteit worden?
   Welke specifieke nood vraagt extra aandacht?
  • Wat werk in schoolcontext?
   Welke aanpassingen helpen de jongere om te leren en mee te doen?
   Welke ondersteuning helpt de jongere om drempels te overwinnen?

In een tweede stap denken we na over concrete drempels die de jongere doorheen de stage kan ervaren.  Vanuit het aanbod om stagiairs te begeleiden vanuit school en stageplaats, bekijken we om dit aanbod op maat te maken van de noden van de jongere en de drempels:

  • Welke mogelijke hulpmiddelen, aanpassingen, aangepaste verwachtingen, mogelijke ondersteuning zijn er?
  • Hoe kunnen we samen concrete afspraken of aanpassingen vormgeven?

Vervolgens volgen we actief op of de aanpassingen werken.

  • Hoe ervaren stagiair en betrokkenen op stage de afspraken en aanpassingen?
  • Wat werkt?
  • Wat heeft meer tijd nodig?
  • Wat vraagt bijsturing?

Wanneer de stage start, zal blijken welke aanpassingen effectief nodig zijn en dienen sommige nieuwe drempels zich al doende aan. De manier om samen drempels aan te pakken, blijft echter steeds dezelfde!

Inspiratie: Henri op stage

In onderstaande afbeelding geven we enkele voorbeelden van de redelijke aanpassingen die vooraf en tijdens de stage van Henri vorm hebben gekregen.


Reacties

Ging jij aan de slag met deze tool? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om samen te werken aan inclusie!