Redelijke aanpassingen, kinderspel?

Informatie

Met deze tool moedigen we gesprek met ouders aan. De sleutels en inspiratie voor redelijke aanpassingen vind je bij hen. In het dagelijkse leven, en bijvoorbeeld ook tijdens spel, maken ouders aanpassingen, steunen ze hun kind waar nodig, zoeken ze oplossingen voor moeilijkheden. Als we goed luisteren, zet het ons op weg!

Inspiratie

Aan de slag!

1. Vraag aan de ouder(s) van het kind/de (jong-)volwassene hoe ze thuis een spel spelen (voetbal, een gezelschapsspel, verstoppertje,…)

2. Maken ouders spontaan aanpassingen in

  • wat ze verwachten van hun kind?
  • de spelregels?
  • de ondersteuning aan het kind?
  • de omgeving?
  • het (spel)materiaal?

3. Voorzien ouders hulpmiddelen voor hun kind tijdens het spelen?

4. Vraag aan de ouders wat dit kan betekenen in jouw context (klas, speelplein, sportclub, stage, werkplek,…) voor

  • jouw verwachtingen tijdens de activiteit?
  • de regels in de groep?
  • de ondersteuning tijdens de activiteit?
  • de speel-, leer- of werkomgeving?
  • het sport-, speel-, leer- of ander materiaal?

5. Wissel met elkaar uit en spreek af wat je op korte termijn kan en wil uitproberen.

6. Hou de ouder op de hoogte van hoe het in praktijk verloopt. Spreek af of dit in een korte babbel is, via telefoon, mail, overleg,…

Reacties

Ging jij aan de slag met deze tool? Laat info@oudersvoorinclusie.be weten hoe het hielp om samen te werken aan inclusie!

Stuur een mailtje!