Op vrijdag 8 juli 2022 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Ontwerpdecreet Leersteun. Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie houden de vinger aan de pols: wat is er veranderd sinds de conceptnota Leersteun? Welke impact verwachten we voor ouders en inclusietrajecten? Hoe versterken we de stem van de ouders hierin?

Wij blijven ijveren voor het versterken van inclusief onderwijs en een wetgeving die:

  • Het recht op inclusief onderwijs expliciteert en ondersteunt.
  • Ouders en hun gebruikersorganisaties (o.a. Ouders voor Inclusie) betrekt bij het tot stand komen van een nieuw decreet en implementatie ervan.
  • Een laagdrempelig aanspreekpunt en ondersteuningspunt voorziet om scholen en ouders te versterken in een inclusieve praktijk.
  • Transparante samenwerking en communicatie faciliteert zodat doeltreffende ondersteuning en sterke inclusietrajecten worden bekomen.
  • Focust op sterktes, talenten en handelingsgericht acties, eerder dan op diagnoses.

Enkele vragen en antwoorden zodat jij weet waar je aan toe bent:

Nee, het gaat om een ontwerpdecreet. Eerst moeten verschillende organen en organisaties nog advies geven hierover. Daarna moet het decreet nog goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement.

Op gebied van wetgeving nog niets. Het decreet Leersteun treed ten vroegste in september 2023 in werking. Volgend schooljaar is het M-decreet dus nog steeds van kracht.

Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie zijn steeds op zoek naar ouders die rond verschillende thema’s met ons willen samenwerken. Wil jij graag jouw mening met ons delen, zodat we jouw stem hoorbaar maken in onze rapporten? Of mogen wij een journalist naar jou doorverwijzen zodat de stem van ouders ook in de media hoorbaar wordt? Of wil je nog op een andere manier deelnemen aan het debat rond het decreet Leersteun? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be