Wist je dat?

Daarvoor zijn extra middelen toegekend aan de basisscholen. Kinderverzorgers kunnen bijvoorbeeld kleuterjuffen ondersteunen in de zorg voor de kleinsten. In vele inclusietrajecten in de kleuterklas zijn zij een grote hulp.

Heeft jouw kind

  • de overgang naar secundair onderwijs gemaakt?
  • én een gemotiveerd verslag van het CLB waardoor het kan rekenen op een ondersteuner en redelijke aanpassingen?

Dat verslag blijft geldig en de secundaire school kan er de ondersteuning mee aanvragen.
Deze extra tijd komt er omdat omwille van de extra taken door Corona die CLB’s moesten opnemen (contact tracing). De opmaak in samenspraak van nieuwe gemotiveerde verslagen kwam in het gedrang.

Tegen eind december 2021 moet CLB samen met leerling, ouders, school en ondersteuning herbekijken wat nodig is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van je kind. Dat wordt dan in een nieuw gemotiveerd verslag vastgelegd.
Is iedereen akkoord dat de basiszorg binnen de klas en de verhoogde zorg in de school voldoende zijn, dan wordt geen nieuw verslag opgesteld.

Wat is de bijsprong?

Scholen lager en secundair onderwijs kunnen tot 30 september 2021 bijkomende middelen aanvragen om bij leerlingen leerachterstand weg te werken die opgelopen is door de impact van coronamaatregelen.
Die middelen zijn extra uren om leerkrachten in te schakelen dit schooljaar 2021-2022.

Zij kunnen leerlingen remediëren: individueel of in kleine groepjes bijwerken.  Het gaat om herhalen of extra inoefenen wat de leerling nog niet helemaal onder de knie heeft. Het doel is dat de nieuwe leerstof en de nieuwe vaardigheden dan beter lukken.

De bijsprong-uren worden in de lesdag, onder de middag of als 8″ of 9e lesuur ingepland.

Voor mijn kind?

Ervaar jij dat jouw kind een leerachterstand heeft omwille van de coronamaatregelen van afgelopen schooljaar?
Ga in gesprek met klasleerkracht, zorgcoördinator of leerlingbegeleiding om te kijken wat mogelijk is en om te zien hoe er kan ingespeeld worden op de noden van jouw kind.