Open-end financiering

Flexibele financiering op basis van het aantal leerlingen, waarbij elke leerling bijkomende omkadering en middelen genereert. Dit is het tegenovergestelde van enveloppe –financiering (vast jaarlijks budget, los van aantal leerlingen). Bij leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 zal men in oktober en in februari tellen, en op basis daarvan middelen toekennen aan de scholen waar de leerling ingeschreven is. Lees meer in de nieuwsbrief.