Onredelijk

Zijn de aanpassingen onredelijk? Dan moet dat gemotiveerd worden. De school onderzoekt dan samen met ouders, eventueel leerling, de klassenraad en het CLB welke aanpassingen nodig zijn om een individueel aangepast curriculum te volgen. Raken alle betrokkenen het eens, dan schrijft de school definitief in. Zijn ook die aanpassingen onredelijk volgens de school, dan moet ze dat opnieuw motiveren en kan ze de inschrijving ontbinden. Hiervoor bestaat een officieel document (mededeling niet-gerealiseerde inschrijving, zie hier)