Niet-gerealiseerde inschrijving

Een weigering bij inschrijving. Het schoolbestuur mag of met de inschrijving van een leerling weigeren wanneer:

  • De leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de instap.
  • De ouders schrijven de leerling afwisselend in en uit in verschillende scholen.
  • De capaciteit wordt overschreden, of het structuuronderdeel is volzet verklaard.
  • Voor het basisonderwijs: de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt.
  • De leerling heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en de nodige aanpassingen worden als onredelijk beoordeeld. (zie ontbindende voorwaarde)
  • De school heeft de leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten. De school kan de inschrijving weigeren als ze
    • de leerling zelf uitsloot of
    • in een LOP-gebied en in het secundair onderwijs: de leerling in het lopende schooljaar in een andere school voor secundair onderwijs definitief werd uitgesloten (kan alleen volgens de LOP-criteria)

Het schoolbestuur dient via een formulier de beslissing tot niet-gerealiseerde inschrijving schriftelijk meedelen aan de ouders. Meer lezen