Dispenseren

Het weglaten van een aantal doelen binnen een vak en indien mogelijk andere doelen voorop stellen. De klassenraad met de uiteindelijke beslissing nemen over welke doelen gedispenseerd kunnen worden voor een bepaalde leerling, rekening houdend met de context. Wat leerdoelen betreft moet met zich richten op de eindtermen. Bij het volgen van het gemeenschappelijk curriculum mag dispensatie van bepaalde doelen er niet toe leiden dat de leerling geen diploma meer kan behalen. Indien dit niet (meer) mogelijk is, is er sprake van een individueel aangepast curriculum (IAC) én is er een verslag vereist.