Competentiebegeleiding

Competentiebegeleiders zijn verbonden aan pedagogische begeleidingsdiensten. Ze werken voor scholen binnen hun net. Hun opdracht bestaat uit informerenover het M-decreet, ondersteuningbieden op school en de klas, samenwerkingvan scholen en leraren stimuleren en werken aan expertise-ontwikkeling in ondersteuningsnetwerken.