Compenserende maatregel

Via een maatregel een andere weg zoeken om hetzelfde leerdoel te bereiken. Het is een aanpassing die het gebruik van hulpmiddelen toelaat om te participeren aan het klasgebeuren, opdrachten te volbrengen,…