Aanpassingen

Ook maatregelen genoemd. Wat je doet of maakt om in te spelen op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.