Einde schooljaar… Tips van het Steunpunt

We naderen het einde van het schooljaar. Voor vele ouders betekent dit samen met de kinderen aftellen naar een welverdiende vakantie na 10 maanden inspanning. Helaas verloopt dit niet voor iedereen even zorgeloos en bezorgt het einde van het schooljaar veel ouders bijkomende stress: Zal het eindoverleg wel positief zijn? Zal men aansturen op een wijzinging van het verslag? Mag mijn kind over naar het volgende leerjaar? Zal het overleg met het nieuwe team even vlot verlopen? Mogen we blijven op deze school? …

Terechte bezorgdheden, die best zo goed mogelijk uitgeklaard worden. Daarom geven we vanuit het Steunpunt voor Inclusie nog even enkele tips mee:

Begin op tijd met zoeken naar een school waar je je goed voelt.

Je zet je eerste stappen in het kleuteronderwijs; je bent verhuisd naar een andere gemeente; je inschrijving is ontbonden op de vorige school; of je maakt de overgang naar het secundair onderwijs, met andere woorden: je zoekt een (nieuwe) school. Begin met een lijstje te maken van scholen in je buurt die jou aanspreken en neem telefonisch contact op om eens langs te gaan. Het inschrijvingsrecht geldt voor alle kinderen, met of zonder beperking. In de brochure van Unia vind je alvast wat meer informatie.

Ga in gesprek, klaar onduidelijkheden uit en zoek naar mogelijkheden.

We nemen vaak van elkaar aan dat we begrepen hebben wat de ander bedoelt. Dit leidt tot heel wat misverstanden. Hieronder twee voorbeelden die tot misverstanden leiden.

“Het is niet altijd gemakkelijk.”

Kan je daar een voorbeeld van geven? – Wanneer is het niet gemakkelijk? – Voor wie is het niet gemakkelijk? – Wat maakt het moeilijk voor jou? – Wanneer gaat het wel goed? – Wat zou jou kunnen helpen?

“Hij maakt niet voldoende vorderingen.”

Wat zijn de doelen die hij zou moeten behalen? Zijn deze doelen voldoende SMARTI*? – Wat lukt wel? – Wanneer lukt het wel? – Welke drempels en barrières liggen voor hem in de weg om dit te kunnen? – Welke aanpassingen zijn er toegepast om deze drempels te kunnen overwinnen? – Hoe evalueren we de deze aanpassingen? – Hoe zullen we deze aanpassingen bijsturen?

Vraag aan het begin van het overleg wie er verslag maakt en vraag een kopie van dit verslag. Zo worden gemaakte afspraken vastgezet op een gedeeld document.

Wees goed geïnformeerd.

Scholen en ouders bewegen zich binnen een rechtenkader en zolang een leerling met de stroom mee beweegt is er weinig nood aan het kennen van alle details van dit kader. Wanneer het ingewikkelder wordt kan het goed zijn om alles eens uit te pluizen en hier gericht ondersteuning in te vragen. Hiervoor kan je terecht bij een Steunpuntmedewerker, wij zetten jou op weg en ondersteunen wanneer nodig.Soms zijn ook professionals zelf niet goed geïnformeerd. Als Steunpunt voor Inclusie zijn we er ook voor hen, we antwoorden op hun vragen of verwijzen door naar de juiste bronnen.

Maak een afspraak voor de startvergadering volgend schooljaar.

Goed begonnen is half gewonnen. Maak een afspraak om tegen het einde van de zomervakantie of aan het begin van het schooljaar samen te komen zodat de doelstellingen en redelijke aanpassingen van in het begin van het schooljaar duidelijk zijn.

Neem tijdig contact met een Steunpuntmedewerker.

Steunpunt voor Inclusie ondersteunt ouders door hen de juiste informatie te bezorgen. Indien nodig gaat de ondersteuning verder en kan er een korte coaching of ondersteuning bij schoolgesprekken geregeld worden.

*Specfiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden