Duurzaam en avontuurlijk reizen voor iedereen!

Karavaan vzw: een organisatie die inclusieve reizen begeleidt? Daar willen we uiteraard meer over weten! Hoe doen ze dit? Wat zijn hun ervaringen? En hoe is het allemaal begonnen? Carla vertelt er ons meer over.

“We zijn reeds 10 jaar bezig met inclusie. We zijn er ‘stoemmelings’ ingerold. Op een dag kregen we de vraag of we een reis naar Guatemala voor personen met een beperking wilden organiseren. We zijn met die vraag aan de slag gegaan. In het begin speelden we vooral ad hoc in op vragen die we kregen, maar na een drietal jaar hebben we inclusie structureel ingebouwd in onze werking. Nu is inclusie één van onze vijf strategische doelstellingen.

We hebben een hele weg afgelegd. Bij de start was ik alleen verantwoordelijke voor inclusie. Ik heb meteen een groepje vrijwilligers bijeen gebracht om na te denken over hoe we inclusie in onze werking konden binnen brengen. Er leefden twijfels, onze reisbegeleiders zijn vrijwilligers en we kregen vroeger soms de opmerking: ‘We zijn hier niet voor opgeleid’, maar daar spelen we nu op in. Zo bieden we heel wat vormingen aan, onder andere een jaarlijkse vorming over inclusie. Daarnaast hebben we ook ondersteuning op maat voor onze reisbegeleiders om in te spelen op hun specifieke vragen. Vroeger zouden we niet geweten hebben wat te doen met een vraag van bijvoorbeeld een slechtziende persoon om deel te nemen, nu doen we dit gewoon: We gaan in gesprek met deelnemer en begeleider om dit te realiseren.

De groep reisbegeleiders die ervaring heeft met inclusieve reizen wordt steeds groter, de olievlek verspreidt zich binnen onze organisatie. Zij kunnen hun ervaringen delen op onze inclusievorming aan andere reisbegeleiders. Zo zit inclusie steeds meer in ons DNA.

We werken voor onze reizen samen met Joker en door onze aanpak zijn ook bij hen de geesten steeds meer gerijpt rond inclusie. Als iemand met een ondersteuningsnood Karavaan contacteert met de vraag om deel te nemen aan een reis of activiteit, stellen we ons niet de vraag óf we het gaan doen, maar hóe we het gaan doen.

Nu willen we ook sterk inzetten om meer diversiteit binnen te brengen in onze groep reisbegeleiders. Hiervoor gaan we deelnemen aan het project Hands-on-inclusion. Ikzelf had er graag aan deelgenomen, maar we hebben er bewust voor gekozen dat mijn collega die verantwoordelijk is voor de selectie van de reisbegeleiders en mijn collega communicatie dit zullen volgen. Op die manier verspreidt de inclusie-gedachte nog meer onder alle collega’s.”

Benieuwd naar ervaringen van reisbegeleiders en deelnemers? Neem een kijkje op de site van Karavaan!

Bezoek de Karavaan website