Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samen Leven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Lees meer

Verbindend overleg

Overleg met alle betrokken partners (ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, zorgcoördinator, ondersteuner, CLB,...) is heel belangrijk in een inclusietraject. Maar wanneer is overleg verbindend? En hoe kan je voor, tijdens en na het overleg inzetten op partnerschap en verbinding?


Lees meer

Ondersteunerscursus

Doorheen de jaren ontwikkelden Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie meerdere tools die jou kunnen ondersteunen bij verbindend overleg. Sommigen zijn expliciet gericht op de onderwijscontext, maar allen zijn ze aan te passen aan gelijk welke context.


Lees meer

Tool voor digitaal overleg

Corona zette een digitale versnelling in gang op scholen. Leerlingen gaan wanneer nodig via online lessen in verbinding met de leerkracht. Overleg tussen ouder en school gebeurt online. Ook de communicatie tussen ouders en vrijetijdsorganisaties verloopt vaak digitaal.


Lees meer

Wat voor een beestje is een ondersteuner?

Wie is dat nu eigenlijk een ondersteuner en hoe ziet een ondersteuner eruit? Ondersteuning is nog te vaak een black box.


Lees meer

Inclusie faciliteren: welke rollen heb jij?

Met deze tool willen we je aanmoedigen om tijd te nemen om na te denken over welke rollen en posities jij inneemt in het inclusietraject van een kind of jongere.


Lees meer

Tien tips voor assistenten

We brengen in 10 tips samen wat ouders van kinderen of (jong-)volwassenen belangrijk vinden in de ondersteuning die een PAB-assistent geeft.


Lees meer