Circle of courage: inclusieve waarden als kijkkader

De Circle of Courage is een kijkkader dat je uitdaagt om acties te ondernemen of aanpassingen vorm te geven op basis van 4 waarden.


Lees meer

Inclusieve waarden

Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie werken vanuit inclusieve waarden. Deze vertrekken vanuit ‘The circle of courage’ (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2013) en bieden een simpele, behapbare en toch rijke rode draad in ons inclusiewerk. We zetten deze in in onze werking rond vrije tijd , inclusief leven en gewoon in dagelijkse inclusie .


Lees meer

Profielen activeren

Soms neemt een van de profielen rond de tafel zijn of haar rol niet volledig op, om welke reden dan ook. Als ouder kan je dan kleine acties ondernemen om dit lid van jouw inclusieteam te activeren.


Lees meer

Een inclusieverhaal in beeld

Henri Devreker (10) heeft een autisme spectrumstoornis en verbale dyspraxie. Op vierjarige leeftijd sprak hij slechts twintig woorden. Na een periode van buitengewoon basisonderwijs en thuisonderwijs zit Henri nu in het tweede leerjaar van het gewone basisonderwijs. Op basisschool De Leerboom in Halle leert Henri op zijn eigen manier lezen met Veilig in stapjes en Veilig leren lezen. Henri’s taal-, lees- en schrijfontwikkeling gaat met sprongen vooruit. Met name omdat er voortdurend aandacht is voor woorden in een betekenisvolle context. Inmiddels kan Henri zelfs korte gesprekjes voeren. Zijn moeder Katia ziet veel kansen voor Henri en waarom ze onbenut laten?


Lees meer

Anne volgde de ondersteunercursus – Ervaringen van een ouder

Met deze tool stimuleren we jou om een overleg te starten vanuit wat wel goed loopt. Zo ontdekken we hoe we door sterktes te activeren moeilijke momenten kunnen bijsturen of anders vormgeven.


Lees meer

Nora volgde de ondersteunercursus – Ervaringen van een ondersteuner

Met deze tool stimuleren we jou om een overleg te starten vanuit wat wel goed loopt. Zo ontdekken we hoe we door sterktes te activeren moeilijke momenten kunnen bijsturen of anders vormgeven.


Lees meer